Genel kurallar

 

Genel kurallar

Sayın ziyaretçiler!

Rus vize merkezini ziyaret etmeden önce aşağıdaki bilgileri dikkatlice incelemelisiniz.

Ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması ve verimli bir iş şartlarının oluşturulması  amacı ile, Vize merkezi mekanlarında şunlara yasak getirilmiştir:

  • Fotoğraf çekmek, ses ve video kayıtları yapmak;
  • Sigara, alkollü içecekler içmek, aynı zamanda yemek yemek (atıştırmak). Tıbbi zorunluluklar nedeniyle yemek yemeleri  tavsiye edilen ve yeme saatleri Vize merkezini ziyaret ettikleri zamanlara denk gelen olan ziyaretçiler dışında. 
  • Yüksek sesle konuşmak, gürültü yapmak,  küfürlü konuşmak, Vize merkezi çalışanlarının ve ziyaretçilerinin haklarını ihlal etmek;
  • Cep telefonu ile konuşmak ve diğer teknik iletişim araçlarını kullanmak;
  • Portatif müzikçalar ve  tabletlerden  ve diğer  kulaklığı olmayan araçlardan müzik dinlemek;
  • Başka bir şekilde ziyaretçileri ve Vize merkezi  çalışanlarını huzurunu bozmak.

Vize Merkezi mekanlarına şu eşyaların sokulması yasaktır:

  • Her türlü ateşli, havalı ve travmatik silahlar (lisansı veya izin belgesinin olup olmadığına bakılmaksızın);
  • Elektroşok aletleri, aerosol ve diğer korunma tüpleri, soğuk silah, mutfak araçları da dahil olmak üzeri, kesici aletler;
  • Patlayıcı, kolayca tutuşan, zehirli, toksik maddeler ve eşyalar (fişekler, yanıcı sıvılar, gaz tüpleri v.s.);

Bu liste nihai değildir. Vize merkezi çalışanları Vize merkezi mekanlarına çevre için tehdit arz eden her türlü başka eşyaların da sokulmasını yasaklayabilir.

Sayın ziyaretçiler! 

Vize merkezini bunların salona yerleştirilmesinin ziyaretçilerin ekstre tahliye durumu söz konusu olduğunda bu tahliyeyi zorlaştırabilecek büyük çantalar ve bavullar ile merkezi ziyaretten kaçınmanızı rica ederiz.

Dikkat: Vize merkezi mekanlarında gözetimsiz olarak şüpheli kişiler tarafından bırakılan eşyalara dikkat etmenizi rica ederiz. Bunların bulunması durumunda acilen vize merkezi çalışanını haberdar ediniz.

Vize merkezi İdaresinin yukarıdaki bahsi geçen kurallara uymayan ziyaretçi evrakları kabulünü reddetme, kabul işlemini kesme ve vize merkezini terk etmenizi talep etme hakkına sahip olduğunu dikkate almanızı rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkürederiz!