Beyannameler

 

Beyanda bulunanların kişisel bilgilerinin korunması ile ilgili BEYAN

Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde beyanda bulunanların hak ve hürriyetlerinin, bu çerçevede özel, şahsi ve aile sırlarının korunacağını ve kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükteki yasal kanuna riayet edileceğini garanti eder.

Şirket Rusya Federasyonu konsolosluk kurumuna incelenmek üzere teslim edilecek olan evrakın hazırlanması ve işlenmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması için beyanda bulunanın gönüllü olarak sunduğu kişisel verileri teslim almaktadır.

Kişisel verilerin hacim ve içeriği Şirket tarafından makul gereklilik, aynı zamanda kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal kanun amaçlarını esas alarak belirlemektedir. 

Kişisel verilerin sahibi (ilgilisi) - kişisel veriler ile doğrudan veya dolaylı olarak belirtilen veya belirlenmekte olan gerçek kişi.

Kişisel veriler - Belirlenen veya belirlenmekte olan gerçek kişiye (kişisel verilerin sahibine) doğrudan veya dolaylı olarak ait olan herhangi bir bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi  yalnız kişisel verilerin sahibinin onayı ile veya başka kanuni dayanağa göre yapılır. Kişisel verilerin işlenmesi yalnız Rusya Federasyonu konsolosluk kurumuna teslim edilmesi için evrakların hazırlanması ve işlenmesi için rica edilen hizmetlerin sunum amacı ile yapılır.

Kişisel verilerin toplanması ile alakası olmayan kişisel verilerin işlenmesine izin verilmez.

Kişisel verilerin işlenmesinden, bilgileri toplama, kayıt etme, sisteme geçirme, biriktirme, muhafaza etme, güncelleştirme (yenileme, değişiklik yapma), kullanma, iletme, kişiliksizleştirme, engelleme, silme ve kişisel verileri imha etme de dahil olmak üzere, otomatik araçlar kullanılarak veya kullanılmadan kişisel veriler ile yapılan herhangi bir  işlem (operasyon) veya toplu işlem (operasyon) anlaşılmaktadır.

Kişisel verilerin muhafaza süresi kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal kanun şartlarına göre belirlenir.

Kişisel verilerin korunması

Teslim aldığı kişisel verilerin korunması Şirket için zorunlu olarak uyması gereken bir kuraldır.

Bu amaca ulaşılabilmek için, kişisel verilere ulaşım kurallara bağlanmış olup, bunlara gayri kanuni olarak ulaşılmasından, imha edilmesinde, üzerinde değişiklik yapılmasından, bloke edilmesinden, kopyalanmasından, başkalarına sunulmasından, dağıtılmasından, aynı zamanda diğer gayri kanuni işlemlerden korunması amacı ile  çağdaş teknik ve program araçları ile koruma altına alınmıştır.

Şirket kişisel verilerin gizliliğini sağlamakta ve kişisel verilerin sahibinin onayı olmaksızın bunların başkalarına sunulmayacağını taahhüt etmektedir.

Kişisel verilerin üçüncü kişilere verilmesi

Kişisel veriler yalnız kişisel verilerin sahibinin onayı ile ve istenilen hizmetlerin sunumu ile ilgili amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere verilebilir.

Kişisel verilerin teslimi Şirket tarafından kişisel verilerin sahibine gerekli hizmetlerin sunulması ile ilgili olmayan  üçüncü kişilere teslim edilmeksizin ve gizlilik kurallarına uyularak, gerçekleştirilir.

Şirketin anlaşmaya istinaden, kişisel verilerin sahibinin onayı ile, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili görevi başka bir kişiye vermesi durumunda, kişisel verilerin muhafaza edilmesinden Şirketin kendisi sorumlu olacaktır.

Kişisel verilerin verilmesi

Beyanda bulunanın şahsi müracaatı üzerine, Şirket, beyan eden ile ilgili olarak muhafaza ettiği tüm kişisel bilgileri kendisine sunar. Kanuni temsilcilerinin ricası üzerine veya vekaletnameye istinaden kişisel bilgilerin sunulmasına izin verilmez.